Pedagogik

Vi arbetar med utomhuspedagogik som ett fint komplement till undervisningen i klassrummen och skapar tillsammans med eleverna en harmonisk och utvecklande lärmiljö.

Klassindelning

På Borgviks skola arbetar vi åldersintegrerat. Under läsåret 2023-24 är eleverna fördelade på fem klasser: F-klass, Åk 1, Åk 2-3, Åk 4 samt en 5-6:a. Skolan följer läroplan Lgr 22 och den stadieindelade timplanen.

Inriktning natur, kultur och miljö

Skolans profil är natur, kultur och miljö. Det blir naturligt med tanke på skolans geografiska läge, mitt i naturen i den historiska kulturbygden Borgvik.

Vi arbetar med utomhuspedagogik som ett fint komplement till undervisning i klassrum och skapar tillsammans med eleverna en harmonisk och utvecklande lärmiljö. Vi har ett uteklassrum i nära anslutning till skolan där vi lär oss om naturen. Vi använder oss också av naturen som en del i ämnena NO, matematik, svenska och teknik. Ämnet idrott och hälsa förläggs utomhus så ofta som möjligt.

Digitala läromedel

Det är viktigt att eleverna har bra redskap för att söka sin kunskap samt att de lär sig att granska information och vara källkritiska. Nya moderna läromedel i alla ämnen är mycket viktiga pusselbitar, vi arbetar med smartboards och varje elev har även en egen Chromebook som de arbetar med i skolan.

Eleven i centrum

Vi vill ta tillvara på och stimulera elevernas upptäckarlust, kreativitet och logiska förmåga - med lärandet i centrum.

Det är viktigt att varje elev utvecklas både som individ och socialt i gruppen. Vi vill att varje elev ska känna sig trygg, tro på sig själv, visa hänsyn och empati samt lära sig att ta ansvar.


Tommy Eckman / rektor