Om skolan

Skolbyggnaden uppfördes redan 1885 och har fungerat som skola för flera generationer borgviksbor.
1997 övergick den från kommunal regi till friskola och skolan drivs idag som ett föräldrakooperativ.

Föräldraengagemanget skapar ett socialt nätverk och en gemenskap som är speciell för Borgvik och bygden.
Vi följer Skolverkets läroplan och får kommunala bidrag till verksamheten.

Det kostar inget att vara elev hos oss och vi har plats för cirka 65 elever.

Borgviks skola erbjuder:

En skola från förskoleklass till årskurs 6.
Fritids (för närvarande avgiftsfritt).
En trygg skolmiljö och hög måluppfyllnad.
Skickliga och engagerade pedagoger.
Utomhuspedagogik i lantlig miljö


Kunskap, gemenskap och respekt är ledord i vår verksamhet. Vi har hög personaltäthet, stimulerande studiemiljö, bra skollunch och fina lokaler. Detta blandat med mycket utevistelse ger barnen en fin start i skollivet.

Föräldrakooperativet

Skolan i Borgvik drivs av elevernas vårdnadshavare som ett föräldrakooperativ i form av en ekonomisk förening.Bussarna

Ambitionen är att alla som går på skolan ska få skolskjuts så att vardagen fungerar. Vi har ett öppet och flexibelt synsätt för att lyckas med detta och tillämpar pragmatiska lösningar, men vi behöver alla hjälpas åt för att skolskjutsen ska fungera så smidigt som möjligt utifrån våra resurser.
De barn som, med eller utan hjälp av målsman, kan ta sig till eller från skolan själva underlättar transporten av de barn som bor längre bort.

Kontakta skolans rektor och bestäm en tid för ett personligt möte då vi visar skolan och berättar mer om skolarbetet.