Om skolan

Nuvarande skolbyggnad uppfördes redan 1885 och har fungerat som skola för flera generationer borgviksbor. 1997 övergick den från kommunal regi till friskola och skolan drivs idag som ett föräldrakooperativ.

Föräldraengagemanget skapar ett socialt nätverk och en gemenskap som är speciell för Borgvik och bygden. Vi följer skolverkets läroplan och får kommunala bidrag till verksamheten. Det kostar inget att vara elev hos oss.

Borgviks skola kan erbjuda:

  • En skola från förskoleklass till och med årskurs 6.
  • Fritids för de som önskar.
  • En trygg skolmiljö och hög måluppfyllnad.
  • Skickliga och engagerade pedagoger.


Kunskap, gemenskap och respekt är ledord i vår verksamhet. Vi har hög personaltäthet, stimulerande studiemiljö, bra skollunch och fina ändamålsenliga lokaler. Detta blandat med utevistelse ger barnen en fin start i skollivet.

Skolan i Borgvik drivs av elevernas föräldrar som ett föräldrakooperativ och organiseras i form av en ekonomisk förening. Ambitionen är att alla som går på skolan ska få skolskjuts så att vardagen fungerar. Vi har ett öppet och flexibelt synsätt för att lyckas med detta och tillämpar pragmatiska lösningar, men vi behöver alla hjälpas åt för att skolskjutsen ska fungera så smidigt som möjligt utifrån våra resurser.
De barn som, med eller utan hjälp av målsman, kan ta sig till eller från skolan för egen maskin underlättar upphämtning och lämning för barn som bor längre bort.

Kontakta skolans rektor och bestäm en tid för ett personligt möte då vi visar skolan och berättar mer om skolarbetet.