Historik


Folkskoleinspektör P.G. Andersson hade redan år 1875 inkommit med en promemoria till folket. Borgvik behövde en folk-och småskola till barnen som redan då var 133 stycken till antalet. Innan skolan byggdes kunde undervisning ske mer sporadiskt hemma i stugorna och ibland bedrevs undervisningen av kringvandrande lärare.

 

Sparnäs Skola stod klar år 1885 och hade 3 lärosalar och 3 tjänstebostäder. Byggnadsmaterialet var slaggsten.

 

Sparnäs skola tog emot barn från bruket och södra delen av socknen. Barnen från norra Borgvik hade sin skola i Överud. År 1941 lades dock Överuds skola ned pga otillräckligt antal elever. Skolskjutsar infördes och undervisningen centraliserades till Sparnäs skola. Skolan drevs sedan i kommunal regi i många år.

 

1995 började ett rykte florera på bygden om en nedläggning av den kommunala skolan i Borgvik. Sommaren år 1996 verkställde Grums kommun nedläggningen av Sparnäs Skola pga besparingar i kommunen. Byborna protesterade högljutt och föräldraföreningen gjorde en ansökan till skolverket om att få starta friskola på Sparnäs. I mars 1996 startades Sparnäs friskola ek. förening. Bygdegårdsföreningen bildades och arrenderade de kommunala byggnaderna och så rullade det hela igång. Efter mycket slit med renoveringar invändigt och utvändigt, införskaffande av buss, anställning av pedagoger och annan personal samt avtal med dåvarande Kungskvarnen om lunch m. m. så började skolan på allvar att ta form.

 

Hösten 1997 startade den friskola traktens befolkning kämpat så hårt för under flera år. Att bygden skulle ha en egen skola med inriktning på miljö, natur och kultur var självklart.

 

2007 firade Sparnäs Friskola 10-års jubileum med pompa och ståt.

2018 bytte skolan namn till Borgviks skola.

Vi ser fram emot en ljus framtid och fortsätter att kämpa för att få behålla den fina friskola vi har. Vi vet att vi har en bra och kvalitativ skola och att vi är ett mycket gott alternativ till de kommunala skolorna i området. Friskolan är väl förbered för att ta emot ännu fler elever i framtiden, inte bara från den närmaste omgivningen. Idag kommer eleverna inte enbart från Borgvik. Vi har både elever och personal från andra delar av Grums och från grannkommuner.