Vår fantastiska personal

Vi har ämnesbehöriga lärare och en mycket hängiven personal.


PEDAGOGISK PERSONAL 

 • Lärare, Alexandra jörgensen, ansvarig föR F-klass
 • LÄRARE, LINN KÄLLVIK, ANSVARIG FÖR ÅK 1
 • Lärare, Emma Larsson, ansvarig för åk 2-3
 • Lärare, Sara Thörngren, ansvarig för 4-6
 • Lärare, Olof Göthlin, idrott - musik - teknik - NO
 • Lärare, Jeanette Eriksson, slöjd
 • Rektor, Tommy Eckman
 • ResursER, Kerstin Carlsson, Jenni Karlsson, 
  ALICIA RUNELID och jeanette rahbe

FritidsPERSONAL
 • jenni karlsson
 • kerstin carlsson
 • victoria nilsson
 • ALICIA RUNELID

SKOLHÄLSPERSONAL

 • SKOLSKÖTERSKA, META TOLFSSON GUSTAVSSON.
  FINNS PÅ SKOLAN VARANNAN MÅNDAG JÄMNA VECKOR
 • LÄKARE, HÅKAN ELMEN
 • SKOLKURATOR, GUNILLA OLSSON
 • SPECIALPEDAGOG, ALEXANDRA JÖRGENSEN
 • PSYKOLOG, HG STORM
skolskjuts

 • Bussansvarig, Gunnar Karlsson
 • Förare, Eva Englund, Malin Liljemark

skolkök
 • Köksansvarig, tove engström