Personal

Här hittar du namnen på alla våra duktiga medarbetare. 

 

PEDAGOGISK PERSONAL 

 • Lärare, Alicia Runnelid, ansvarig för F-klass
 • Lärare, Emma Larsson, ansvarig för 1-2
 • Lärare, Charlotta Lennemyr, ansvarig för 3-4
 • Lärare, Sara Thörngren, ansvarig för 5-6
 • Lärare, Olof Göthlin, idrott, musik, ENG, NO
 • Lärare, Karin Falk, språk
 • Lärare, Jeanette Eriksson, slöjd
 • Rektor, Tommy Eckman.
 • Resurser, Berit Broman, Victoria Nilsson, Kerstin Carlsson,
  Jenni Karlsson och Malin Liljemark.

SKOLHÄLSPERSONAL 

 • Skolsköterska, Meta Tolfsson Gustavsson.
  finns på skolan varannan måndag jämna veckor
 • Läkare, Håkan Elmen
 • Skolkurator, Gunilla Olsson
 • Specialpedagog, Linnea Palmqvist
 • Psykolog, HG Storm

 
skolskjuts

 • Bussansvarig, Gunnar Karlsson
 • Förare, Eva Englund, Malin Liljemark, Berit Broman

skolkök
 • Köksansvarig, tove engström

fritidspersonal

 • Kerstin Karlsson
 • Victoria Nilsson
 • Jenni Karlsson
 • alicia runelid