Vår fantastiska personal

Vi har ämnesbehöriga lärare och en mycket hängiven personal.


PEDAGOGISK PERSONAL 

 • klasslärare f-klass: Wendela Heintz
 • klassLärare åk 1: Alexandra jörgensen
 • klassLÄRARE åk 2-3: LINN KÄLLVIK
 • klassLärare åk 4: malin wennström
 • klassLärare åk 5-6: Sara Thörngren
 • ämnesLärare musik, engelska, slöjd: Olof Göthlin
 • ämnesLärare slöjd: Jeanette Eriksson
 • ämneslärare NO, teknik, idrott: Håkon Tangen
 • SPRÅKLÄRARE: Charlotta Lennemyr
 • Rektor: Tommy Eckman
 • ResursER: Annika Nyberg, alicia runnelid, Kerstin Carlsson.
 • fritids: annika nyberg, jeanette rahbe, 
  håkon tangen, ALICIA RUNELID

elevHÄLSans personal

 • SKOLSKÖTERSKA, META TOLFSSON GUSTAVSSON.
  FINNS PÅ SKOLAN VARANNAN MÅNDAG JÄMNA VECKOR
 • LÄKARE, HÅKAN ELMEN
 • SKOLKURATOR, GUNILLA OLSSON
 • SPECIALPEDAGOG, ALEXANDRA JÖRGENSEN
 • PSYKOLOG, HG STORM
skolskjuts

 • ansvarig, Gunnar Karlsson
 • Förare, gunnar carlsson, Eva Englund, Malin Liljemark, berit broman

skolkök
 • ansvarig, tove engström

städ
 • malin liljemark