Fritids

Vision och mål

Välkommen till Borgviks Skolas fritidshem.
Vi är ett föräldrakooperativ som lyssnar på våra familjers åsikter och önskemål. Din röst är viktig för oss.
Vi värnar om jämlikhet, tillgänglighet och säkerhet.

Fritidshemmet på Borgviks Skola är avgiftsfritt. Alla som är berättigade till det ska ha möjlighet att nyttja vårt fritidshem utan att behöva ta ekonomiska frågor i beaktande. Vårt mål är att merparten av våra elever ska vara inskrivna på fritidshemmet, då är det tydligt vem som har ansvaret för eleverna i övergången mellan skola och hemfärd. Det ger dessutom eleverna ett tillfälle att mötas och knyta nya vänskapsband i ett nytt socialt sammanhang. Fritids erbjuder samtliga elever mellanmål efter skoldagens slut.


Rätt till fritidshem

Öppettider

Fritidshemmet är behovsstyrt och öppettiderna kan variera från dag till dag. Det finns bara personal de dagar och tider som det finns barn som är i behov av tillsyn. De dagar vi inte har schemalagda barn är personalen inte på plats.


Skoldagar

För barn i grundskolan och förskoleklass håller vi öppet vardagar mellan 06.15 och 18.00, utom de tider då barnen går i skolan, som ni kan läsa här:

F-klass och ÅK 1
Måndag - Fredag 08.40 - 13.00

Åk 2 - 6
Måndag - Fredag 08.40 - 14.40

Frukost serveras kl 07.30 - 08.00
Mellanmål serveras ca kl 14.45.


Lovtillsyn

Under lovdagar erbjuds lovtillsyn. Meddela senast en vecka innan om ditt barn behöver lovtillsyn. Detta för att vi ska kunna säkerställa bemanning och beställa mat och dryck i rätt mängd.

Anmäl schema

Ett schema ska fyllas i och lämnas till personalen senast torsdag veckan innan det träder i kraft. Eventuella ändringar i schemat meddelas senast kl 20.00 kvällen innan via e-post till fritids@borgviksskola.se


Sjukfrånvaro

Eventuell sjukfrånvaro anmäls direkt till fritidshemmet på telefon 0738-21 49 86


Stängningsdagar

Fritidshemmet håller stängt två dagar per termin för planering.

Under sommaren är fritidshemmet stängt i fyra veckor.
Vid behov kan elever erbjudas plats på fritidshem i Grums när vi håller sommarstängt.


Lokaler och förhållningsregler

Fritidshemmet delar lokalerna med skolan. Skolans vanliga ordningsregler gäller även i fritidshemmet. Tex. lämnar barnen in eventuell mobiltelefon, surfplatta eller liknande till personalen vid dagens början och får tillbaka den vid hemgång.


Kläder

Eftersom barnen ska kunna vara utomhus varje dag, bör varje barn ha regnkläder och stövlar på plats. Barnen har samma klädhängare som under skoltid.

Kom ihåg att märka alla kläder och skodon med namn!


Skolskjuts

Elever som nyttjar fritidshemmet före skolstart och efter ordinarie bussturer, erbjuds ej skolskjuts.


Personal

Personal på fritidshemmet är Olof Göthlin, Jenni Karlsson, Henrietta Ahlenius och Berit Broman.

Ansvarig chef i det dagliga arbetet är Tommy Eckman.

Huvudansvarig vid juridiska frågor är Jesper Johansson.

Avgift

För att göra vårt fritidshem så jämlikt som möjligt har vi valt att inte ta ut någon avgift för fritids.


Kontakt

tel. 0738-21 49 86
e-post: fritids@borgviksskola.se