Fritidshemmet

Vision och mål

Välkommen till Borgviks Skolas fritidshem.
Vi är ett föräldrakooperativ som lyssnar på våra familjers åsikter och önskemål. 
Din röst är viktig för oss. Vi värnar om jämlikhet, tillgänglighet och säkerhet.

Vårt fritidshem är avgiftsfritt. Alla som är berättigade till fritids ska ha möjlighet att nyttja fritidshemmet utan att behöva tänka på kostnaden. Vårt mål är att merparten av eleverna ska vara inskrivna på fritidshemmet, då är det tydligt vem som har ansvaret för eleverna i övergången mellan skola och hemfärd. Det ger dessutom eleverna tillfälle att mötas och knyta nya vänskapsband i ett nytt socialt sammanhang. 

Fritids erbjuder samtliga elever mellanmål efter skoldagens slut.


Kontakt

Telefon  079-340 85 53

E-post: fritids@borgviksskola.se


Sjukfrånvaro

Eventuell sjukfrånvaro anmäls direkt till fritidshemmet på telefon 079-340 85 53Skoldagar

F-klass och ÅK 1
Måndag - Fredag 08.40 - 13.00
Åk 2 - 6
Måndag - Fredag 08.40 - 14.40


Måltider fritids

Frukost serveras kl 07.30 - 08.00
Mellanmål serveras ca kl 14.45.Lokaler och förhållningsregler

Fritidshemmet delar lokaler med skolan. Skolans vanliga ordningsregler gäller även i fritidshemmet. Tillexempel lämnar barnen in eventuell mobiltelefon, surfplatta eller liknande till personalen vid dagens början och får tillbaka den vid hemgång.

Personal

Alicia Runelid
Jenni Karlsson
Victoria Nilsson
Kerstin Karlsson

Ansvarig chef

Tommy Eckman

Huvudansvarig, juridiska frågor

Jesper Johansson


Anmäl schema

Ni får information om detta från personalen.Rätt till fritidshem

Läs mer om ditt barns rätt till fritidshem påLovtillsyn

Under lovdagar erbjuds lovtillsyn.

Utskick kommer från fritids inför detta.

Öppettider

Fritids har öppet vardagar 
mellan 06.15 och 18.00.

Stängt under tiden barnen går i skolan.


Avgift

Vårt fritidshem är avgiftsfritt.


Kläder

Eftersom barnen ska kunna vara utomhus varje dag, bör varje barn ha regnkläder och stövlar på plats. Barnen har samma klädhängare som under skoltid.

Kom ihåg att märka alla kläder och skodon med namn!


Skolskjuts

Elever som nyttjar fritidshemmet före skolstart och efter ordinarie bussturer har avgått, erbjuds inte skolskjuts.


Stängningsdagar

Fritidshemmet håller stängt två dagar per termin för planering. Under sommaren är fritidshemmet stängt i fyra veckor.

Vid behov kan elever erbjudas plats på fritidshem i Grums när vi håller sommarstängt.