Välkommen till vårt fritidshem!

Vi är ett föräldrakooperativ som lyssnar på våra familjers åsikter och önskemål. Din röst är viktig för oss. 
Vi värnar om jämlikhet, tillgänglighet och säkerhet.

Fritidshemmet är avgiftsfritt. Alla som är berättigade till fritids ska ha möjlighet att nyttja fritidshemmet utan att behöva tänka på kostnaden. Vårt mål är att merparten av eleverna ska vara inskrivna på fritidshemmet, då är det tydligt vem som har ansvaret för eleverna i övergången mellan skola och hemfärd. Det ger dessutom eleverna tillfälle att mötas och knyta nya vänskapsband i ett nytt socialt sammanhang. 

Fritids erbjuder samtliga elever mellanmål efter skoldagens slut.

 

Kontakt

Telefon: 079-340 85 53

E-post: fritids@borgviksskola.se

Sjukfrånvaro anmäls direkt till fritidshemmet, telefon 079-340 85 53


Personal

  • Håkon Tangen
  • Annika Karlsson
  • Alicia Runnelid
  • Jeanette Rahbe

Ansvarig chef: Rektor Tommy Eckman

Huvudansvarig, juridiska frågor: Jesper Johansson

Öppettider

Vardagar mellan 06.15 och 18.00. Stängt under barnens skoltid.

Skoltid F-klass och ÅK 1: Alla dagar 08.40 - 13.00

Skoltid Åk 2-6: Alla dagar 08.40 - 14.40


Måltider

Frukost kl 07.30 - 08.00 och Mellanmål ca kl 14.15

Anmäl schema

Ni får information om att anmäla schema från personalen.


Stängningsdagar

Fritidshemmet håller stängt två dagar per termin för personalfortbildning och/eller planering. Under sommaren är fritidshemmet stängt fyra veckor.

Vid behov kan elever erbjudas plats på fritidshem i Grums när vi håller sommarstängt.

Lovtillsyn

Under lovdagar erbjuds lovtillsyn. Utskick kommer från fritids inför detta.

Lokaler och förhållningsregler

Fritidshemmet delar lokaler med skolan. Skolans vanliga ordningsregler gäller även i fritidshemmet. Tillexempel lämnar barnen in eventuell mobiltelefon, surfplatta eller liknande till personalen vid dagens början och får tillbaka den vid hemgång.

Avgift

Vårt fritidshem är avgiftsfritt.


Kläder

Eftersom barnen ska kunna vara utomhus varje dag, bör varje barn ha regnkläder och stövlar på plats. Barnen har samma klädhängare som under skoltid.

Kom ihåg att märka alla kläder och skor med namn!


Skolskjuts

Elever som nyttjar fritidshemmet före skolstart och efter ordinarie bussturer har avgått, erbjuds inte skolskjuts.

Rätt till fritidshem

Läs mer om ditt barns rätt till fritidshem på