Information från styrelsen

Lista - saker som behöver göras

https://drive.google.com/file/d/16znPkYHkFan4ACkmher1O8CsHlXH3FKn/view?usp=sharing

Rangordnat efter prioriteringsordning. Målet är att få åtminstone alla rankade med ettor avklarade!

Allt engagemang är guld värt för våra barn. Tillsammans hjälps vi åt att få en ännu bättre skolmiljö för dem!

Övriga idéer som gynnar barnen och skolan är bara att fylla i förstås!

Har du frågor om dokumentet, maila: christian@umeland.se