Elevhälsa

Skolsköterska
Meta Tolfsson/Gustavsson 
skolskoterska@borgviksskola.se

Specialpedagog
Alexandra Jörgensen

Skolkurator
Gunilla Olsson


Psykolog
HG Storm


Läkare
Håkan Elmen

Rutinprogram för hälsobesök och vaccinationer

  • Förskoleklass. Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare och undersökning av tillväxt, hörsel och syn.
  • Åk 1. Skolhälsovård vid behov.
  • Åk 2. Tillväxtkontroll och trivselsamtal. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Åk 3. Skolhälsovård vid behov.
  • Åk 4. Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg, samt syn och hörsel vid behov.
  • Åk 5. Erbjudande om vaccination HPV.
  • Åk 6. Hälsosamtal inför skolbyte samt tillväxtkontroll.