Elevhälsa

Skolsköterska. Meta Tolfsson/Gustavsson   meta.t.g@borgviksskola.se
Specialpedagog. Linnea Palmqvist
Skolkurator. Gunilla Olsson
Psykolog. HG Storm
Läkare. Håkan Elmen.
Rutinprogram för hälsobesök och vaccinationer.

  • Förskoleklass. Hälsosamtal tillsammans med vårdnadshavare och undersökning av tillväxt, hörsel och syn.
  • Åk 1. Skolhälsovård vid behov.
  • Åk 2. Tillväxtkontroll och trivselsamtal. Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Åk 3. Skolhälsovård vid behov.
  • Åk 4. Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg, samt syn och hörsel vid behov.
  • Åk 5. Erbjudande om vaccination HPV.
  • Åk 6. Hälsosamtal inför skolbyte samt tillväxtkontroll.